Försök sortera buden med så få drag som möjligt.
Bravo!
Nu kan du om du vill skicka in ditt resultat genom
att fylla i ditt namn i rutan och klicka på Skicka in.

0


Tidsordning Dragordning Bara dagsbästa

Kluret använt. Så här gick det då: